Välkommen!

Vill du se priser inklusive eller exklusive moms?

Hyrförsäkring - Om Olyckan skulle vara framme

Hyrförsäkringen som vi erbjuder i samarbete med Svedea Försäkringar omfattar plötsliga och oförutsedda händelser på din arbetsplats såsom inbrott, brand, vattenskador och maskinhaveri. (Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslös handling).

Hyrförsäkringen kommer automatiskt att debiteras Er. Om Ni inte absolut inte vill ha försäkringen måste Ni meddela detta innan vi registrerar hyresordern. Premien är endast 5% av hyreskostnaden och självrisken är 10% av ett Prisbasbelopp per hyrestillfälle. För motordrivna fordon gäller 20% av ett prisbasbelopp per hyrtillfälle. Dock max 50% av maskinens nyanskaffningspris.

Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt förhållanden i övrigt. Detta skall framgå av en polisrapport. Vid skada eller stöld kontakta Hyrsam.

Vid skada:

  1. Uppge kund, adress, telefon, kontaktman och ordernr.
  2. Ange skadad egendom, samt ev. inventarienummer.
  3. Beskriv kortfattat vad som hänt, skadans art och omfattning.
  4. Ange åtgärder som vidtagits, (vid stöld och skadegörelse bifoga polisrapport).

Skyddskrav

För att försäkringen ska gälla vid stöld eller annat tillgrepp måste hyrestagaren kunna precisera tidpunkten för brottet och ha vidtagit, med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, rimliga åtgärder. Rimliga säkerhetsåtgärder kan exempelvis vara att låsa in verktyg i en verktygsbod med ordentliga lås, exempelvis hänglås i hänglåsklass 3 eller 4. 

 

För motordrivna fordon gäller även följande skyddskrav

När fordonet/maskinen lämnas skall tändningslåset låsas och nyckeln vara uttagen. Tändningsnyckeln, nyckelkort eller liknande får inte ha uppgift om namn, adress eller registreringsnummer.

Avmonterad fordonsdel eller utrustning som inte förvaras i fordonet, nd låsenhet är släpvagnslås godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen. ska vara inlåst i utrymme som endast disponeras av försäkringstagaren. Föremål (till exempel skopa, rivare, skärare, gafflar, kranarm) som på grund av storlek inte rimligtvis kan förvaras inlåsta ska vara fastlåsta med klass 3 kättinglås.

För skylift och liknande skall stödben vara utfällda vid nattförvaring.I de fall egendom är nattförvarad på släpvagn skall släpvagnen vara försedd med av oss godkänd låsenhet.

Senaste nytt

produkt tidning 2022

Kom in och hämta ditt exemplar eller ladda ner det här.

Vårt produktutbud

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en webbutvecklare i Gävle.